Go to Top

Om Cerif

Cerif är ett produktionsföretag som erbjuder original, layout/formgivning och tryck, och tar hand om hela produktionen, från idé till färdig produkt. Reklam helt enkelt!

Serif, seriff, klack eller schattering, är de tvärstreck som avslutar den bokstavsstapel som utgör en bokstav eller ett tecken i en teckenuppsättning. Teckensnitt som innehåller dessa avslutande streck kallas seriffer (serifer), serif-teckensnitt eller antikvor, medan sans-seriffer (sanserifer eller grotesker) är de teckensnitt som saknar dessa avslutande streck. Traditionellt används serif-teckensnitt huvudsakligen i brödtext (huvudtext).
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Serif

Cecilia Eriksson, ägare av företaget Cerif, är utbildad originalare med grafisk form & design som inriktning, och har många års yrkeserfarenhet inom den grafiska branschen. Elanders Tryckeri och Hallvigs Reklam är båda arbetsgivare som Cecilia jobbat hos. År 2010 startade Cecilia företaget Cerif. Med kunskaper i form och teknik, skapar Cerif slutprodukter av högsta kvalitet. Att vara noggrann, flexibel och lyhörd för dig som kund, ser Cerif givetvis som en självklarhet.

Bakgrund

År 1980 började Cecilia som ”repromontör” på Tofters Tryckeri. Som repromontör jobb­ade hon med manuell montering och utskjutning av negativ sidfilm, vilket sedan exponerades och kopierades på tryckplåtar.

På senare år blev Tofters Tryckeri en del av Elanderskoncernen där Cecilia jobbade på prepressavdelningen med både digital utskjutning och förberedning/anpassning av digitala dokument innan tryckstart.

Värdeord

Trygghet, kvalitet och erfarenhet är Cerifs värdeord. Värdeorden går hand i hand, eftersom lång erfarenhet skapar både trygghet och kvalitet.