Go to Top

Ny broschyr för Regionförbundet

Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga: 96-sidig broschyr för Regionförbundet.

”Barn i missbruksmiljöer (BIM) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts i samverkan mellan Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet under 2012–2015.
I projektet har barn, ungdomar och föräldrar intervjuats och att socialtjänsten i länets kommuner involverats i ett utvecklingsarbete för att utveckla stödinsatser till barn och vuxna i familjer där en förälder har problem med missbruk. Resultat från projektet redovisas i denna skrift. ”