Go to Top

Minnesbok för Regionförbundet Uppsala län

1 januari 2017 gick Landstinget Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län ihop och bildade Region Uppsala, i samband med det ger Regionförbundet ut minnesskriften ”Samverkan för drivkraft – Regionförbundet 2003–2016”, författare av boken är Mats O Karlsson. Cerif fick den stora äran att formge den 76-sidiga boken.