Go to Top

Funderingar på ny logotyp? Här kommer ett tips på vägen.

Om du som företagare någon gång funderar på att beställa ny logotyp så tänk på att en logotyp ska, förutom standardloggan och om möjligt, även finnas i en svart och vit/neg variant.

Syftet med det är att loggan ska kunna användas i många sammanhang, exempelvis om man vill placera loggan på en väldigt mörk etc. väldigt ljus bakgrund, samt om loggan ska vara med i någon trycksak som trycks i enbart 1-färg eller 2-färg.