Go to Top

Församlingsbladet, våren 2017

Vårnumret av Församlingsbladet som kommer i postlådan hos alla hushåll i Östervåla och Harbo. Utgivare av Församlingsbladet är Svenska kyrkan Östervåla–Harbo Pastorat. Cerif stod för form/layout och omslagsfoto.