Go to Top

Bok – Rock Grouting

BeFo har i oktober 2015 gett ut en bok på 140 sidor som illustrerar en omfattande presentation av nedan citerad text. Under försommar och sommar har Cerif haft äran att ta hand om den grafiska produktionen av boken; layout- och originalproduktion.

”Rock Grouting – Theories and Applications är en gedigen sammanfattning av trettio års forskning- och utveckling inom injektering som huvudsakligen har genomförts i sverige. Håkan Stille, prof. emeritus på KTH är författare till boken. Boken är utgiven av BeFo i oktober 2015.”

Källa: http://befoonline.org/pagar/rock-grouting—theories-and-application__586

BeFo_Inlaga