Go to Top

Foldrar till Art Uppland

Art Uppland behövde ta fram foldrar som ett komplement till sin hemsida. För att ge Art Uppland ett enhetligt formspråk använde Cerif deras hemsida som grund vid framställning av foldrarna.

”ART Uppland är ett småskaligt och familjärt företag. Vi vill vara en aktiv aktör inom socialt arbete som genom erfarenhet och kompetens kan vara ett stöd för individ och samhälle. ”

art-uppland_843x403px
Överst: 4-sid A5-folder. Nederst: 6-sid folder 99×210 mm