Go to Top

Aranyainstitutet

Aranya-institutet arbetar med mindfulness, förebyggande stresshantering och individuell vägledning i mental träning. Institutet drivs av Lotta Samelius, fil. dr. och leg. psykolog.

Fakta:

Kund:
Aranyainstitutet

Uppdrag:
Logotyp. Visitkort