Go to Top

Produktfoton för Andersson&Tillman

Ett antal olika produkter har fotats till Andersson & Tillman, ”[…] ett matföretag i Uppland som producerar kött- och charkprodukter av hög kvalitet […]”.  Bilderna skall bland annat finnas till hands i deras bildbank där butiker kan använda dom i sin marknadsföring av Andersson & Tillmans produkter.

En del av bilderna har även används i annonskampanjer där Komson Reklambyrå stod för idé, copy och form.

AoT_228x298